Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 28 april 2016

D66: zet festivals niet weg als de vijand, regel het goed en duurzaam

Zet festivals niet weg als de vijand, maar regel het goed, duurzaam en in overleg met de buurt. Daarvoor dienen D66-raadsleden Marijn Bosman en Reinier van Dantzig vandaag een initiatiefvoorstel in. Bosman: “Festivals zijn niet goed of fout. Feit is dat sommige festivals nu een behoorlijke impact hebben op de stad. Daarin valt veel te verbeteren. Festivals kunnen duurzamer worden geregeld, gespreid door de stad, met respect voor parken, groen én bewoners.” De partij wil dat bescherming van het groen en investeringen in duurzaamheid worden opgenomen in de festivalvergunning. Ook stelt D66 voor dat per park of groengebied, samen met de buurt, een ‘meerjarig locatieprofiel’ wordt vastgesteld. In dit locatieprofiel komt onder andere een limiet voor festivals per gebied en worden de toegestane geluidsnormen bepaald zodat bewoners minder last hebben van versterkte muziek.

Duidelijke afspraken: een maximum per park of groengebied

Van Dantzig: “Het diverse, kwalitatieve festival aanbod is een internationale trekpleister en het levert veel banen op. Maar het kan allemaal een stuk beter en duurzamer worden geregeld, met minder overlast voor de buurt.” Om dat te realiseren wil D66 dat er een ‘meerjarig locatieprofiel’ wordt opgesteld per park of groengebied, in overleg met de lokale bestuurscommissies, buurtbewoners en deskundigen. Het locatieprofiel bestaat wat D66 betreft uit hoe vaak een festival ergens mag plaatsvinden, in welke periode en met een vastgesteld geluidsniveau. Bosman: “Zo weet iedereen waar diegene aan toe is: de organisatie, de buurtbewoners en het is afgestemd per gebied op advies van ecologische deskundige. Het limiet moet per locatie ook kunnen verschillen. Het is logisch dat op een industrieterrein vaker een festival kan worden georganiseerd dan in een park.”

Maak festivalorganisatoren duurzaam verantwoordelijk voor de locatie

Veel organisatoren zorgen al voor de locatie, voor -na en tijdens het festival. Zo worden natuuronderzoeken gedaan, planten beschermd en ruimt Open Air elke winter het hele Gaasperplas-gebied op met vrijwilligers, ook het deel buiten het festivalterrein. Om duurzame investeringen in festivallocaties te stimuleren, wil D66 voor die organisatoren meerjarige vergunningen openstellen. Bosman: “Er wordt nu geen lange-termijnrelatie gebouwd met het park, het terrein en de buurtbewoners. Organisatoren zouden juist aan de renovatie of meerjarige investeringen in parken of andere openbare plekken kunnen bijdragen als ze weten dat ze de komende drie jaar daar hun festival mogen organiseren. Het uitgangspunt van een vergunning wordt zo: laat het park mooier achter dan dat je er in kwam.”

(via: amsterdam.d66.nl)