Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 4 september 2017

Uit de fractie: augustus 2017

De fractie van D66 Amsterdam-Noord werkt hard om Noord onder andere nog bereikbaarder, duurzamer en cultureler te maken.

Er is de afgelopen tijd hard gewerkt aan een beter werkend parkeerregime in samenspraak met ondernemers en winkeliers. Hier zijn we als D66 Amsterdam-Noord blij mee. Daarnaast weten we dat er in Noord veel woningen gebouwd worden en gaan worden. Op verzoek van de fractie is in de begroting van 2018 opgenomen dat we duurzaamheid een zeer belangrijk aandachtspunt vinden bij nieuwbouw en dat we willen investeren in de kwaliteit van groen in de wijk. Ook willen we blijven investeren in culturele voorzieningen in alle buurten in Noord. We willen graag cultuur in de buurt versterken, zoals ook staat aangegeven in één van onze aangenomen moties. We zijn van mening dat cultuur mensen met elkaar kan verbinden.

Dit zijn een aantal zaken waar de fractie van D66 Amsterdam-Noord op dit moment volop mee bezig is. We zijn heel blij dat wij als fractie zo’n mooie bijdrage mogen leveren aan ons stadsdeel.