Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 14 september 2017

‘Dillestraat géén locatie voor zelfbouw’

Eind juni heeft D66 Amsterdam Noord een motie ingediend om de Dillestraat te schrappen uit de catalogus van zelfbouwkavels. Ondanks dat de motie het niet gehaald heeft, is D66 verheugd dat bekend is geworden dat de Dillestraat geen locatie voor zelfbouw wordt.

D66 diende destijds de motie in, na gesprekken met bewoners en na een bezoek te hebben gebracht aan de locatie. We zijn van mening dat het plein te midden van de Dillehof een ontmoetingsplek voor jong en oud moet blijven. Daarnaast zijn de parkeervoorzieningen onmisbaar voor de bewoners en willen we graag het aanwezige groen en de speelvoorzieningen behouden.

We zijn blij dat op deze manier aan de wensen van de bewoners tegemoet kan worden gekomen en dat de mensen van de ontmoetingsplek van het groen en de speelvoorzieningen kunnen blijven genieten.