Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 28 september 2017

Elzenhagen Zuid: ‘D66 zet zich in voor weloverwogen planning van bovenwijkse maatschappelijke voorzieningen’

Elzenhagen Zuid is een nieuwe grootstedelijke, waterrijke, duurzame wijk die gebouwd gaat worden in het Centrumgebied van Amsterdam Noord, naast “Gare du Nord”. In het stedenbouwkundig plan van de wijk staan naast 1800 woningen ook een combinatie van verschillende maatschappelijke-, sport- en onderwijsvoorzieningen ingetekend. Zoals een basisschool, een technasium, een atletiekbaan, een sporthal, een moskee, tijdelijke huisvesting van statushouders, studenten en jongeren en opvang van de Volksbond.

 

Omwonenden en georganiseerde belangenorganisaties maakten zich zorgen over de hoeveelheid van deze voorzieningen met de bijbehorende drukte en verkeersstromen. De geplande nieuwe bovenwijkse maatschappelijke voorzieningen passen weliswaar in het culturele, diverse, vernieuwende stadsdeel dat Amsterdam Noord is, echter de weg naar deze planning bleek niet helder en voldoende onderbouwd te zijn.

 

Het serieus nemen van deze geluiden van inspraak, onderbouwing van locatiekeuzes en het bekijken en overwegen van alternatieve locaties zijn punten die D66 belangrijk vindt. Dit is noodzakelijk voor heldere besluitvorming en draagvlak onder de huidige maar ook toekomstige Amsterdammers. Daarom is er door de fractie Noord aangedrongen op verdere onderbouwing voordat besluitvorming hiervoor afgerond wordt.

 

D66 Amsterdam Noord diende afgelopen woensdag, 27 september, een amendement in voor de roep om onderbouwing tijdens de bestuurscommissie. Helaas heeft het amendement het net niet gehaald. We zullen ons natuurlijk blijven inzetten om het verdere proces zo goed mogelijk te laten verlopen in samenspraak met omwonenden en belangenorganisaties.