Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 1 november 2018

Blog Margo: Een korte update

Stadsdeelcommissielid Margo Andriessen geeft deze week een update over een aantal onderwerpen die haar bezighouden in Amsterdam Noord. 

Omdat ik het drukker heb gekregen door mijn lidmaatschap van de Eerste Kamer, vroeg ik aan de Stadsdeelcommissie of ik af en toe vervangen mocht worden door een collega van de D66-lijst Oud Noord. Dat leverde een krampachtige reactie op. ‘Het staat niet in het reglement,’ riep de Stadsdeelsecretaris streng. ‘Dus mag het niet,’ zei de voorzitter. Ik had gezien dat andere stadsdeelcommissies wel een plaatsvervanger accepteren en daarom vroeg ik of daar niet eens naar gekeken kon worden. Uit een rondgang bleek dat drie stadsdelen werken met plaatsvervangers. De conclusie van de Stadsdeelsecretaris was dat die stadsdelen zich ‘niet aan de regels hielden’ en zich moesten schamen. Praktisch alle leden van de Stadsdeelcommissie waren dat met hem eens. Zo zie je maar weer. Voor mij betekent de participatiesamenleving dat niet alleen politici de dienst uitmaken, maar dat het de kunst is zoveel mogelijk mensen te betrekken bij de politiek.

Bussen

Een onderwerp waar veel burgers bij betrokken zijn, is het nieuwe lijnennet voor de bussen. In de vorige Nieuwsbrief deed ik verslag van de voorlichtingsavonden van het GVB. Daarna begonnen burgers erover in te spreken en kwam er een handtekeningenactie. Met een paar D66-ers gingen we op een zaterdag praten met gebruikers van de metro op station Noorderpark en station Noord. Al snel werd duidelijk dat de metro een nieuwe tweedeling veroorzaakt: de groep blije gebruikers, die veel sneller op hun werk zijn, en de groep ongelukkigen, die er veel langer over doen om ergens te komen. Dit alles leidde tot mijn eerste politieke daad van gewicht: een Ongevraagd Advies aan het Dagelijks Bestuur om actie te ondernemen rond de groep ongelukkigen. Dat advies kreeg de steun van de hele commissie. Stadsdeelbestuurder Saskia Groenewoud is er inmiddels over in gesprek met vervoerswethouder Sharon Dijksma.

Parkeren

De Noord-Zuidlijn heeft ook gevolgen voor het parkeren in Noord. Vooraf was al ingeschat dat automobilisten van buiten hun vervoermiddel in de buurt van de metrostations zouden neerzetten om een lijntje te pakken. Daarom werd rondom de stations betaald parkeren ingevoerd. Inmiddels blijkt dat een waterbed effect is ontstaan richting de gratis parkeerzones, zoals het Blauwe Zand en de Nieuwendammerdijk. Doorgeprikte banden en andere frustraties zijn het gevolg. Het stadsdeelbestuur heeft er een onderzoek naar laten doen en probeert op basis daarvan snel iets aan de situatie te veranderen.

Fietsbruggen

Omdat Noord groeit en groeit en iedereen naar de overkant wil, heeft de gemeente oversteekplannen gemaakt. ‘Sprong over het IJ’, heet dat project. Velen van jullie zullen er over gehoord hebben. Zeker is adat er in 2021 een fietsbrug bij komt, over het Noord Holland Kanaal naar de IJ-Pleinpont, bedoeld om de drukte weg te nemen bij de andere pont. In februari 2019 zal het Stadsdeel meebeslissen over de plek waar de brug vanaf het Java eiland gaat landen. Daarover hadden we een voorlichtingsbijeenkomst samen met de Stadsdeelcommissie uit Oost. De aanlanding komt waarschijnlijk bij de kade achter Dirk v.d. Broek.

Nu we het toch over bruggen hebben. Onlangs besloot de gemeente dat alle bruggen een officiële naam moeten hebben. Ik ben ermee akkoord gegaan dat het fietsbruggetje dat ons vanaf de Nieuwendammerkade het Vliegenbos in brengt ook een naam heeft gekregen: de Zosenerdambrug. Zoek maar eens op waar dat vandaan komt!

Tot de volgende keer,

Margo Andriessen