Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 23 oktober 2019

Blog Margo: Vooruitgang op een aantal terreinen.

Beste Noorderlingen,

De gemeentelijke molens draaien langzaam. De nieuwe organisatie van de stad, waarbij steeds meer ambtelijke diensten onder de Stopera vallen, betekent een zoektocht naar wie nu waar verantwoordelijk voor is. Bewoners die een verzoek aan de gemeente hebben weten daar alles van.  Geduld is hierbij een schone zaak en doorzetten een goed hulpmiddel. Als lid van de Stadsdeelcommissie probeer ik daarbij een helpende hand te bieden.

Op een aantal terreinen is daardoor vooruitgang geboekt.

Wethouder Dijksma heeft bij de nieuwe aanbesteding van het streekvervoer de vervoerder opgedragen om onze wensen inzake de buslijnen en haltes in te willigen. Dat geldt met name voor de lijnen naar het Boven IJ Ziekenhuis, winkelcentrum Molenwijk, Oostzanerwerf en Kadoelen.

De Purmerweg wordt eindelijk aangepakt. Bewoners hebben dit afgelopen week kunnen merken, wanneer ze na 19.00 uur thuiskwamen. Met de auto lukte dat niet meer, want er werd geasfalteerd. In November, zo is beloofd, komen de drempels en als het goed is worden dan ook de zebrapaden opnieuw geverfd. Alles met het doel de auto’s langzamer te laten rijden. Het was fijn dat de Echo daar ook aandacht aan heeft besteed.

De aanpak van de problemen op de Nieuwendammerdijk laat helaas nog op zich wachten. Net als de actieve bewoners daar, zou ik er graag een straat van maken waar fietsers en voetgangers voorrang hebben boven auto’s. Vervoerders en bouwers zullen er dan aan moeten wennen dat ze alleen met kleinere wagens welkom zijn.  Dagelijks bestuurde Saskia Groenewoud is dat met ons eens, maar zij moet daarvoor een lange weg afleggen.

Vorige week hebben we in het stadsdeel mogen adviseren over Amsterdam Autoluw. Het zijn goede plannen, maar ik heb aangegeven dat we de gevolgen voor Noord niet moeten onderschatten. De parkeerdruk is groot op de grens van het betaald parkeren. Wat gebeurt er wanneer automobilisten het centrum niet meer in mogen, wijken ze dan in nog grotere getale uit naar Noord?

Op de parkeerplaatsen van de Grote Diestraat en omgeving is het steeds vechten om een plekje.  Betaald parkeren voor die buurt zou een goede oplossing zijn, maar het Dagelijks Bestuur wil daar nog niet aan. Wel was beloofd een ‘parkeerschouw’ te houden, waarbij bewoners samen met deskundigen de situatie bekijken, maar de brief daarover bleek slecht te zijn verspreid.

Er komt op mijn verzoek daarom een nieuwe ‘schouw’ op dinsdagmiddag 12 november, 15.00 uur.

Een voordeel van betaald parkeren is dat hiermee het Stedelijk Mobiliteitsfonds wordt gespekt. Daaruit moeten nu de oplopende kosten voor de versterking van bruggen en kademuren, alsmede het autoluw maken van de stad, betaald worden. De wethouder heeft laten weten dat er daarom geen geld meer is voor bruggen over het Noord-Hollands kanaal, de aanpak van de rotonde Meeuwenlaan/Waddenweg (de zogenaamde Zevenster) of fietsroutes aan de noordkant van het IJ. Willen we die toch hebben, dan is meer betaald parkeren een mogelijke oplossing.

Op 6 november is er een Stadsdeelcommissievergadering per gebied. In Oud Noord hopen we dan te vergaderen in de buurt van het Purmerplein en daar te praten over de wensen voor het Gebiedsplan 2020. Wat moet daarin komen? Een jeugdhonk, groentetuinen op het Purmerplein, meer steun voor het groeiend aantal kwetsbare bewoners, meer handhavers? We horen het graag.