Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 18 oktober 2021

Update van Stadsdeelcommissielid Margo

Meedoen

Over 5 maanden worden de Gemeenteraadsverkiezingen gehouden. Dat duurt nog even, maar vergis je niet. Alle politieke partijen in Amsterdam staan al op scherp. Ze hebben verkiezingsprogramma’s gemaakt, lijsttrekkers gekozen en kandidaten geselecteerd voor de rest van hun lijst. De volgende stap is de kandidatenlijst voor de Stadsdeelcommissies. Daar wordt nu door actieve partijleden hard aan gewerkt. Binnenkort weten we welke mensen zich hebben gekandideerd voor de Stadsdeelcommissie van Noord.

Zal er na de verkiezing iets veranderen in de Gemeentepolitiek? Gezien alle beleidsdocumenten, verwacht ik in elk geval een poging de democratie te verstevigen. Dat geldt zowel voor het representatieve deel, omdat de volksvertegenwoordigers in de Stadsdeelcommissie meer te zeggen krijgen, maar ook voor het ‘meedoen’, de participatieve democratie. Meer burgerpanels en meer uitvraag aan burgers om te helpen bij projecten in de buurt. In ambtelijke taal doen daarvoor vreemde termen als placemaking en challenging de ronde, maar in de praktijk blijkt het om heel praktische dingen te gaan. Om dat te laten zien, werden de leden van de Stadsdeelcommissie door het Dagelijks Bestuur meegenomen op een fietstocht door Noord. We kwamen in buurten waar dankzij de inzet van bewoners troosteloze pleinen waren omgetoverd tot leuke speel- en ontmoetingsplekken. Ook bij mij om de hoek in Nieuwendam is, dankzij de bewonersvereniging Wijk en Dijk, tussen Purmerplein en Nieuwendammerdijk een speelplaats gekomen. Erachter werd onlangs door stadsdeelbestuurder Saskia Groenewoud een naambord voor het rioolpad onthuld Langs dat Gedempte Slootpad, zoals het nu heet, zullen door omwonenden meer verwaarloosde plekken aangepakt worden.

Hoe kom je aan het geld voor dit soort initiatieven, vroeg ik tijdens de fietstour aan het DB. ‘Eindeloos potjes zoeken’, was het antwoord.

Boerenmarkt

Drie weken geleden was opeens de goed bezochte Boerenmarkt op het Olof Palmeplein verdwenen. Via via hoorde ik dat de marktkooplui waren teruggestuurd naar de reguliere markt op het Buikslotermeerplein. Een onaangename verrassing, helemaal toen bleek dat ze daar door hun oud collega’s niet welkom worden geheten en elke keer van de marktorganisatie naar een andere plek moeten. Ik had portefeuillehouder Saskia Groenwoud juist verzocht die markt te behouden en ze zegde toe zich daarvoor in te zetten. Na mijn kritische vragen over de verdwijning legde zij uit dat het opheffen van de 1.5 meter regel de reden was dat de marktkooplui van de Marktmeester terug moesten naar de reguliere markt op het Buikslotermeerplein. Ze heeft beloofd er alles aan doen ook daar zo’n aparte boerenmarkt te realiseren. De betreffende marktkooplui zijn daarover nu in gesprek met haar en de marktorganisatie. Gewoon doen, zou je denken, maar het blijkt een ingewikkelde zaak vanwege een keiharde systematiek van vergunningen en wachtlijsten. Dus maar blijven hopen en kopen.

Zwaar verkeer op de dijk

Regelmatig proberen forse vrachtwagens de Nieuwendammerdijk op te draaien, terwijl het daar verboden is voor zwaar verkeer. Inmiddels ben ik erachter dat routeplanners hier een rol bij spelen. De chauffeurs krijgen door dat ze via de Nieuwendammerstraat, de Nieuwendammerkade of het Meerpad de dijk op kunnen. Bezorgde bewoners hebben inmiddels zelf extra waarschuwingsborden geplaatst voor het vrachtverkeer. Ik hoop dat het helpt, maar heb mijn twijfels, omdat de chauffeurs niet erg op borden letten, als was het maar omdat ze niet weten hoe ze anders te bestemder plaatse moeten komen. Reden om er bij het stadsdeelbestuur op aan te dringen dezelfde maatregelen te nemen als per 1 oktober voor vrachtverkeer gelden in de binnenstad. Geen ontheffingen meer toestaan, cameratoezicht, kentekenregistratie, weegmatten. Het DB heeft daarvoor een projectleider nodig, maar die zijn momenteel moeilijk te krijgen, omdat de gemeente geen zzp’ers meer in mag huren. Op de afgelopen vergadering van de Stadsdeelcommissie kreeg ik te horen dat die nu toch op komst is.

Augustinuskerk

Hij staat nog steeds leeg, de Augustinus. In 2019 is door de huidige eigenaar Nedstede een plan ingediend, dat werd afgewezen. Dit omdat er uitsluitend woningen in zouden komen, terwijl de kerk een publiek functie dient te behouden. Het plan zou binnen twee jaar worden aangepast, maar dat is nog niet gebeurd. Ik blijf maar vragen bij het Stadsdeelbestuur of ze daar niks aan kunnen doen. Dat was reden voor stadsdeelvoorzitter Erna Berends om zelf eens met mij te gaan kijken. Ze vertelde toen dat in November gesprekken met de eigenaar gaan plaatsvinden. Niet alleen over een nieuw plan, maar ook over de geconstateerde overtreding van de Monumentenwet wegens verwaarlozing van toren en schip. Dat worden lastige gesprekken, want de baas van Nedstede staat erom bekend dat hij onmiddellijk advocaten op je dak stuurt.

Terwijl we voor de kerk stonden, kwam er iemand op ons af die vertelde dat hij bezig is met een plan voor een muziek- en cultuurcentrum in het kerkgebouw. Heel goed dat hij dat met Erna kon delen. Ik heb hem meteen namen doorgegeven van andere Noorderlingen met ideeën over de invulling van kerk. Burgerinitiatief genoeg, maar helaas… die advocaten.