Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 4 januari 2022

De eerste update van 2022 van Stadsdeelcommissielid Margo

Beste Noorderlingen,

Gelukkig Nieuwjaar allemaal!

Ook het stadsdeel begint aan een nieuw jaar. Deze keer zal dat jaar niet lang duren. Op 16 maart wordt door de Amsterdamse burgerij een nieuwe Gemeenteraad verkozen en ook een nieuwe Stadsdeelcommissie. Zelf zal ik dan niet meer van de D66 partij zijn, omdat andere zaken de komende jaren mijn aandacht vragen.

Om de geesten rijp te maken voor de verkiezing van de Stadsdeelcommissie liet het gemeentebestuur een promotiefilmpje maken. Mij werd gevraagd daaraan een bijdrage te leveren, het moest vrij kort, maar zie hier:

https://vimeo.com/jktvamsterdam/review/656969464/63fb5ec443

Aan het begin van een nieuw jaar zijn er lijstjes met terugkijken en vooruitkijken. Hierbij het mijne.

Wat blijft

Cameratoezicht

Het burgemeester heeft laten weten dat er op drie plekken cameratoezicht in Noord blijft. Op het Buikslotermeerplein, waar in de afgelopen periode de meeste incidenten plaatsvonden, zoals winkelovervallen, vechtpartijen en ruzies. Op en rond het Waterlandplein, waar woningen werden beschoten en jongeren voor overlast zorgen, vooral bij de coffeeshop en de snackbar. Tenslotte blijven ook camera’s hangen bij de pont aan de Buiksloterweg, vanwege straatroven en fietsendiefstal. De burgemeester geeft bij deze besluiten ook aan dat er steeds meer mensen komen wonen in Noord en dat de overlast daardoor zeker niet minder zal worden.

Verkeersproblemen Nieuwendammerdijk

Hoewel door veel bewoners aangekaart, is er nog steeds geen goede oplossing voor de verkeersproblematiek op de Nieuwendammerdijk. De dijk wordt alsmaar drukker. Via een folder heeft het stadsdeelbestuur bewoners gevraagd hun stoep vrij te maken voor voetgangers, omdat die op straat geen ruimte hebben. Daarnaast probeert het stadsdeelbestuur al langere tijd de problematiek van het zwaar verkeer aan te pakken. Dan hebben we het over vrachtwagens die tegen de verbodsborden in toch de dijk oprijden en als het even kant ook de eenrichtingsborden negeren. Het is helaas nog steeds niet gelukt daar de noodzakelijke projectleider voor te vinden.

Gedoe over windmolens

Mijn fractiegenoot Roderik Koenders vraagt elke vergadering aandacht voor de aanpak van de zogenaamde reflectiefase die wethouder Marieke van Doorninck heeft opgezet. Daarbij mogen bewoners hun mening geven over de zoekgebieden voor windmolens, maar in werkelijkheid wordt hen geen keuze gelaten. De windmolens langs de A10 Noord moeten er van haar komen. Het lijkt mij zeer de vraag of dat ook gaat gebeuren, zeker nu het Regeerakkoord de afstandsnormen voor windmolens opnieuw op de agenda heeft gezet.

 

Wat nieuw is

De gemeente heeft besloten zo’n 150 ambtenaren in te zetten voor de boostervaccinaties, met name bij de RAI. Ook ambtenaren uit Noord doen mee. Hetgeen uiteraard betekent dat ze niet aan andere zaken toekomen, maar toch…

De Boerenmarkt heeft eindelijk een eigen plek. We hebben nu een Boerenstraat tegenover de Modestraat. Daar kunnen ze ook blijven staan onder de nieuwe Coronaregels.

Eigenaar Nedstede heeft, na aanschrijvingen door het stadsdeel wegens verwaarlozing, de Augustinuskerk in de verkoop gegooid. Spanning alom. Wie gaat met de eer strijken? De Koptische kerk of wordt het een bureninitiatief à la het Sluisje?

 

Wat goed klinkt

Het Plan voor de herinrichting Purmerplein is bijna rond. De meeste kans maakt een voorstel waarbij de parkeerplekken vóór de winkels verdwijnen naar een Parkeerplaats verderop aan de Purmerweg, zodat meer ruimte kan worden gemaakt voor voetgangers en fietsers.

De winkeliers moeten dat wel even slikken, want hun klanten kunnen niet meer voor de deur inladen. Voetgangers en fietsers krijgen het juist weer makkelijker.

In 2023 wordt de Purmerweg een 30 km/u weg. Vanaf de Ringsloot naar de Nieuwe Leeuwarderweg blijft het wel 50 km, omdat dit de aanvoerroute naar de A10 betreft.

 

Nieuwjaarswens

Meer dan eens heb ik bij het stadsdeelbestuur geklaagd over de manier waarop vergunningen worden verleend en al helemaal over de afhandeling van bezwaren daartegen. Een paar voorbeelden: Sexyland met heftig nachtlawaai is goedgekeurd, horecagelegenheid Noordkust mocht komen, ondanks te verwachten nachtlawaai en parkeeroverlast.

Bewoners die bezwaar maken krijgen alsmaar geen uitsluitsel. Het antwoord van het stadsdeelbestuur daarop is dat de afdeling VTH (voor vergunningen, toezicht en handhaving) en het Juridisch Bureau (voor de bezwaren) overbelast zijn en een ernstig tekort aan personeel hebben.

In mijn recente adviezen n.a.v. de nieuwe Omgevingswet heb ik er sterk op aangedrongen daar iets aan te doen. Wie weet in het nieuwe jaar!

Hartelijk gegroet, Margo