Steun ons en help Nederland vooruit

Kandidaatstellen stadsdeelcommissie Amsterdam-Noord

Op woensdag 16 maart 2022 zijn de gemeenteraadsverkiezingen. (Kijk voor meer informatie op: Gemeenteraadsverkiezingen 2022 Amsterdam | D66 in Amsterdam)

Op diezelfde dag kiest elk Amsterdams stadsdeel ook een nieuwe stadsdeelcommissie. D66 Amsterdam-Noord stelt een lijst op met kandidaten voor het lidmaatschap van de stadsdeelcommissie. Het is vanaf 2 augustus 2021 mogelijk om jezelf kandidaat te stellen voor een plek op de lijst. De kandidaatstelling sluit op 3 oktober 2021 om 23:59. Wil jij je kandidaatstellen? Lees hieronder meer over het profiel en de procedure.

Profiel
Het stadsdeelcommissielid (SDC-lid) is toegewijd aan D66, aan Amsterdam en aan stadsdeel Noord. Het SDC-lid heeft dossier- en praktijkkennis om het stadsdeelbeleid op inhoud te beoordelen, of is bereid daarin te investeren. Wij verwachten verder dat een SDC-lid zich bezighoudt met (lokale) programmaontwikkeling en het voeren van campagne.

Een rol in de stadsdeelcommissie betekent, naast het voorbereiden en bijwonen van de commissievergaderingen, een actieve en betrokken relatie ontwikkelen met de inwoners en maatschappelijke organisaties in Amsterdam-Noord. Bijvoorbeeld door het bijwonen van culturele evenementen, sportwedstrijden en publieke debatten, het actief onderhouden van relevante netwerken, en het bijdragen aan activiteiten van de eigen vereniging. De maatschappelijke betrokkenheid wordt gecombineerd met politieke sensitiviteit en een onafhankelijke en controlerende houding in de stadsdeelcommissie. Hierbij staat het behartigen van de belangen van het stadsdeel centraal.

Het commissiewerk neemt gemiddeld 10-15 uur per week in beslag. Dat kan zowel overdag als ’s avonds zijn. Een SDC-lid voor D66 moet beschikken over voldoende tijd voor het uitvoeren van de taken, flexibel met deze tijd omgaan en stressbestendig zijn.

Voorwaarde voor kandidaatstelling is dat je op 3 oktober minimaal een half jaar lid bent van D66 (sinds 3 april 2021) of dispensatie hebt gekregen van het landelijk bestuur. Ook moet je aan je contributieverplichtingen hebben voldaan.

Kandidaatstellen
Kandidaten kunnen zich aanmelden vanaf dinsdag 3 augustus 2021, 00.01 uur tot en met zondag 3 oktober 2021, 23.29 uur. Dit doe je door het invullen en delen van dit kandidaatstellingsformulier (kandidaatstellingsformulier-stadsdelen-D66-Amsterdam).

Heb je vragen over de kandidatuur of heb je ambities om stadsdeelcommissielid (SDC-lid) te worden die je met ons wil bespreken? Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen!

Procedure
De leden van de lijstadviescommissie (LAC) nodigen na de sluitingsdatum kandidaten in beginsel uit voor een gesprek, tenzij de LAC vanwege een groot aantal aanmeldingen tot een schriftelijke voorselectie besluit. Aanmeldingsformulieren die na 3 oktober worden ontvangen zijn niet geldig en zullen niet in behandeling worden genomen. De gesprekken met kandidaten vinden plaats in oktober 2021. Na de gesprekken stelt de LAC een lijstvolgorde vast en krijgen de leden van D66 Amsterdam-Noord de kans om te stemmen over de kandidatenlijst. De definitieve lijstvolgorde is naar verwachting begin november bekend.

Voor samenstelling van de kandidatenlijst wordt gekeken naar de kwaliteiten en competenties die nodig zijn voor het werk als lokale volksvertegenwoordiger. Een goede balans tussen overtuigingskracht en relativeringsvermogen, lange (termijn) visie en actie, verbinden en uitdagen. Bij gelijke geschiktheid van kandidaten, kijken we naar een zo goed mogelijke afspiegeling van de Amsterdamse samenleving.

En daarna?
Tegelijk met de gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart 2022 kiezen de inwoners van het stadsdeel ook een nieuwe stadsdeelcommissie. Als kandidaat voor de SDC sta je namens D66 op de lijst. Wij hopen natuurlijk op zoveel mogelijk SDC-leden voor D66 in de commissie!

Laatst gewijzigd op 3 september 2021