Steun ons en help Nederland vooruit

Kandidaten stadsdeelcommissie Amsterdam-Noord

Op woensdag 16 maart 2022 zijn de gemeenteraadsverkiezingen. (Kijk voor meer informatie op: Gemeenteraadsverkiezingen 2022 Amsterdam | D66 in Amsterdam)

Op diezelfde dag kiest elk Amsterdams stadsdeel ook een nieuwe stadsdeelcommissie. D66 Amsterdam-Noord stelt een lijst op met kandidaten voor het lidmaatschap van de stadsdeelcommissie.
De periode voor kandidaatstelling is inmiddels afgelopen en de kandidaten zijn bekend.

Procedure

De afgelopen periode hebben de D66-kandidaten voor de stadsdeelcommissie gesprekken gehad met de lijstadviescommissie (LAC). Op basis van deze gesprekken heeft de LAC een advieslijst opgesteld. Voor samenstelling van de kandidatenlijst is gekeken naar de kwaliteiten en competenties die nodig zijn voor het werk als lokale volksvertegenwoordiger. Een goede balans tussen overtuigingskracht en relativeringsvermogen, (lange termijn)visie en actie, verbinden en uitdagen. Bij gelijke geschiktheid van kandidaten, werd gekeken naar een zo goed mogelijke afspiegeling van de Amsterdamse samenleving.

Nu is het aan de leden van D66 Amsterdam Noord om de definitieve lijstvolgorde te bepalen. Vanaf maandag 25 oktober tot maandag 8 november kan er gestemd worden. Een kandidatenboek met de advieslijst en een profiel van de kandidaten kan hier geopend worden. Instructies over het stemmen ontvangen alle leden apart per e-mail.

Advieslijst
De advieslijst ziet er als volgt uit:

1. Roderik Koenders
2. Silke Tijkotte
3. Dion Glastra
4. Steven van Halewijn

En voor niet-verkiesbare plaatsen op de lijst:
5. Harold IJskes
6. Tjerk de Jong

En daarna?
Tegelijk met de gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart 2022 kiezen de inwoners van het stadsdeel ook een nieuwe stadsdeelcommissie. Als kandidaat voor de SDC sta je namens D66 op de lijst. Wij hopen natuurlijk op zoveel mogelijk SDC-leden voor D66 in de commissie!

Laatst gewijzigd op 25 oktober 2021