Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Blog Aafke: ‘Het Schellingwouderpark’

Ik ben sinds kort lid van de bestuurscommissie Noord en ik voel me vereerd. Het is fantastisch om een rol te hebben waarmee ik in samenspraak met de inwoners van Noord ons mooie stadsdeel nog een beetje mooier, beter en fijner kan maken. Tot een jaar geleden beperkte mijn betrokkenheid zich echter tot een algemeen partijlidmaatschap. Dit alles is veranderd toen de grote bouwopdracht van Koers2025 een bijzonder stuk natuur aan dreigde te tasten, waar ik me sterk mee verbonden voel: het Schellingwouderpark. Toen merkte ik hoe mooi het is als mensen de krachten bundelen en toegang hebben tot het Grote Politieke Systeem. En hoe belangrijk het is om een bestuur te hebben die op lokaal niveau het gesprek kan voeren.

Het Schellingwouderpark, een groene oase in de grote stad Amsterdam, zou onderdeel worden van de strategische ruimte ten behoeve van gebiedsontwikkeling. Er zijn veel woningen in Amsterdam nodig, maar het opofferen van een ecologische parel, zoals het Schellingwouderpark ook wel in beleidsstukken genoemd wordt, zou toch een slip of the pen moeten zijn. Dachten de diverse gebruikers van het oeverpark tenminste.

Als 1 van de 13 “hidden places” of Amsterdam is het Schellingwouderpark een uniek natuurlijk park met een schitterend uitzicht over het binnenIJ en een oase van rust binnen de ring van Amsterdam. Nergens in Amsterdam is  de Waterlandse Zeedijk – de dragende structuur van Noord, in zo’n originele staat te zien en is de relatie tussen dijk, dijkbebouwing, voorland en de open zichtlijn op het IJ behouden. Glooiende weilanden verbonden door trekpontjes,  braam- en meidoornhagen, tientallen bloemsoorten en gemoedelijke paarden en schapen direct aan de noordelijke oever van het IJ. Een uitnodigende plek voor huttenbouwertjes en voor wandelaars die uit willen waaien. Op zonnige dagen wordt er gezwommen en gesprongen van de trekpontjes die de verschillende delen van het park verbinden. Naast een plek om de natuur te beleven en om tot rust te komen, biedt het park voor de ringslang, de Noorse woelmuis, vlinders, ooievaars, ijsvogels en vossen een plek om te leven. Al met al een plek om van te houden en te koesteren voor de toekomst.

Als trouw maar niet-actief D66 lid nam ik daarom contact op met de lokale fractie van D66. Zij kenden het park en namen de verantwoordelijkheid als groen-lievende partij ons hierin te steunen en gaven inzicht in de paden die bewandeld moesten worden. Zo kwam de eerste kennismaking met de Bestuurscommissie Noord, die fungeert als de ‘ogen en oren’ van het stadsdeel, waar wij als gebruikers en liefhebbers van het park een pleidooi gaven over de onmisbare ecologische en historische waarde van het park. We spraken onze hoop uit dat de stad naast de noodzakelijke verdichting ook oog zou hebben voor juist dit soort plekken, die ademruimte geven in de drukte van de stad.  En met het oog op de toekomst niet alleen te focussen op wat je wilt bouwen, maar ook op welk bijzonders je wilt behouden. Het merendeel van de andere fracties van de commissie deelde dit standpunt. Het advies van de Bestuurscommissie Noord aan de centrale stad was dan ook om het park te schrappen uit de strategische ruimte ten behoeve van gebiedsontwikkeling. Dat advies is door de centrale stad overgenomen. Het park blijft groen dankzij actieve betrokkenheid van bewoners van Noord en beleidsmakers en is daarmee een mooi voorbeeld van participatieve democratie.

Ik voelde daarmee van dichtbij dat D66 een partij is die strijdt voor haar kernwaarden als groen en duurzaamheid en daarmee een partij is die de grootst mogelijke uitdaging voor de toekomst met een heldere blik tegemoet kan treden. Dat ik nu uiteindelijk mee mag denken over onderwerpen die andere bewoners van Noord net zo na aan het hart gaan als het Schellingwouderpark mij, voelt als een privilege en een graag geaccepteerde verantwoordelijkheid. Het is een appèl op mij als D66 fractielid om extra goed te luisteren naar de insprekers en bewoners van Noord en mee te discussiëren over lokale aangelegenheden. Voor nu en voor de toekomst.

Gepubliceerd op 15-04-2017 - Laatst gewijzigd op 22-11-2018