Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Blog Margo: Zomerupdate

Margo Andriessen, lid van de Stadsdeelcommisie in Noord, geeft in dit blog een aantal updates uit Noord.

De Purmerweg

Begin juli sprak ik met Marion de Haan, die al twee jaar lang actie voert tegen het hardrijden op de Purmerweg. Wethouder Sharon Dijksma heeft haar actiegroep eind vorig jaar in een brief geschreven dat de weg zal worden aangepast en dat het stadsdeelbestuur dit verder zal oppakken. De Nieuwe Purmerweg kan worden versmald naar één rijstrook, er komen verkeersdrempels, de zebrapaden worden opnieuw geverfd.

Maar gaat het nu ook echt gebeuren? Elke keer komt er een mededeling vanuit het stadsdeel dat het wat later wordt. Ik heb met Marion afgesproken dat, als het in september nog niet is gebeurd, ik het ga aankaarten via de Stadsdeelcommissie.

De Nieuwendammerdijk

Niet ver van Marion wonen twee andere actieve bewoners. Corry van de Pol en Anne Legeland hebben voor elkaar gekregen dat een verbodsbord aan het begin van de Nieuwendammerstraat aangeeft dat er geen vrachtwagens de dijk op mogen. Daarmee blijken niet alle problemen opgelost. Vrachtwagens trekken zich er niks van aan of maken een moeilijke terugkeerbocht op de kruising. Op de dijk zelf gebeuren regelmatig ongelukken door roekeloos rijgedrag. Ook dringt de vraag zich op hoelang de dijk het verkeersgeweld nog aankan.

Wanneer zakt de boel in? Om deze kwesties te bespreken hadden de dames een gesprek geregeld met stadsdeelbestuurder Saskia Groenewoud en ik mocht erbij zijn. De directe oplossing valt te zoeken bij de bewoners zelf, zo bleek. Verbouwingen, pakketbezorging, te hard rijden, de bewoners moeten gemobiliseerd worden dat niet langer te pikken. (Bij deze!) Voor de langere termijn zal Saskia een verkeersadvies vragen over de inrichting van de dijk, bijvoorbeeld als ‘fietsstraat’.

Betaald parkeren

Het autoverkeer leidt tot meer problemen in de buurt. Zoals het ‘waterbedeffect’ rond betaald parkeren. Automobilisten, die niet willen betalen, wijken uit van de Nieuwendammerdijk en Rode Kruisstraat naar de omgeving Purmerweg. Na aandringen van mensen in die buurt heeft het stadsdeel een informatieavond daarover georganiseerd. Dagelijks bestuurder Saskia Groenewoud vertelde dat de parkeerdruk was gemonitord en dat daaruit bleek dat die druk niet ernstig genoeg is om betaald parkeren rond de Purmerweg te kunnen invoeren. De parkeerdrukte spitst zich toe op de Grote Diestraat, Hoogwoudstraat en Dirkshoornplantsoen. Bewoners die daar hun auto niet meer kwijt kunnen, moeten gewoon wat verder lopen, want twee straten verderop is er wel plek. Als troost bood Saskia aan, dat ze zal kijken of er meer P-plekken kunnen komen in de Grote Diestraat en of de taxi’s, die daar nu vaak logeren, op het Buikslotermeerplein terecht kunnen.

Bussen

Ik eindig met het noemen van de brief die Sharon Dijksma begin juli naar de Stadsdeelcommissie stuurde, als reactie op een Ongevraagd Advies dat ik (met behulp van buurtbewoner Rob Everhardt) had opgesteld over al dat overstappen voor Noorderlingen sinds de komst van de Noord-Zuidlijn. Ze heeft ons advies doorgestuurd naar het GVB en hen opgedragen onze punten mee te nemen in het Vervoerplan 2020.

Het leukst vond ik haar reactie op ons voorstel om bushalte Noorderpark te overkappen. Inderdaad, schrijft ze, laat de ‘verblijfskwaliteit’ van die halte te wensen over. Het is ruimtelijk niet makkelijk om de boel aan te passen, maar ze gaat kijken of het ‘kan landen in het regionale knooppuntenbeleid’. Kortom, het kan effe duren, maar ook hierin moeten we blijven doorzeuren.

Een mooie zomer toegewenst, Margo

Gepubliceerd op 23-07-2019 - Laatst gewijzigd op 23-07-2019