Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Blog Saskia: Waarom worden vele straten ingemeten?

Amsterdam Noord kent een grote mate van achterstallig onderhoud van de openbare ruimte. Vele straten, stoepen en fietspaden zijn oud en versleten. De bestrating vertoont gaten of ligt schots en scheef. Jarenlang heeft geen onderhoud plaatsgevonden. Daar was geen geld voor. Vele Noorderlingen geven terecht aan dat de slechte staat van de openbare ruimte hen stoort.

Vanaf het begin van deze bestuursperiode (2014) ben ik hier al mee bezig om hier verandering in aan te brengen. En nu met succes. We hebben als Bestuurscommissie Noord binnen de Amsterdamse begroting € 17 miljoen naar Noord weten te krijgen om achterstallig onderhoud weg te gaan werken. Daarmee gaan we dit jaar en volgend jaar (2017 en 2018) de bestrating van delen van de wijken Banne Noord, Banne Zuid, Tutti Fruttidorp, Blauwe Zand,  Noorderpark, Kleine Wereld, Van der Pek, en Vogelbuurt opknappen.

De bestrating van deze wijken is er het slechtst aan toe en zijn daarom nu geselecteerd. Dat wordt een fikse operatie die ongetwijfeld enige tijd overlast gaat geven. Want als de straat er uit gaat voor herbestrating, worden ook daar waar nodig riool, waterleiding, gas etc. ook direct aangepakt. Kortom eerst het zuur en dan het zoet.

Er ligt echter nog meer achterstallig onderhoud in andere wijken, die moet wat mij betreft ook echt weggewerkt gaan worden. Dat zal helaas niet in deze bestuursperiode lukken. Maar wij zullen onze opvolgers, de leden van het Dagelijks Bestuur Noord na 21 maart 2018 (na de gemeenteraadsverkiezingen), meegeven deze zo belangrijke opgave voor Noord verder af te maken.

Ondertussen ziet u in vele straten landmeters bezig. Zij meten nu de straten in ter voorbereiding van de aanpak van het achterstallig onderhoud dit jaar of volgend jaar. We willen Noord immers overal mooi maken.

 

(via amsterdam.nl)

Gepubliceerd op 12-05-2017 - Laatst gewijzigd op 22-11-2018