Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Samen maken we Noord mooier!

De paden en het groen van het park met daarin Buiksloterbreek hebben veel  achterstallig onderhoud. Paden zijn op plekken stuk en versleten en daarom niet goed te gebruiken. Ik wil graag dat dit park er weer mooi bij komt te liggen en dat het weer goed toegankelijk is, ook voor minder validen. Het is immers een mooi en vogelrijk natuurgebiedje middenin Noord. De Buiksloterbreek  ontstond in de 16e eeuw door een dijkdoorbraak, de bijzondere waterkwaliteit komt mede door het grondwater wat hier op kwelt.

Maar nu in 2018 staan we dus voor de aanpak van het achterstallig onderhoud.  En als het achterstallig onderhoud wordt aangepakt, is het altijd van belang om te weten wat er beter en anders moet aan de inrichting en aan het groen. Afgelopen week was er daarom een bewonersavond in het Eduard Douwes Dekkerhuis. Dat bewoners betrokken zijn en houden van dit mooie gebiedje, is mij wel duidelijk geworden. Vele vragen waren er, maar ook zorgen. De natuurwaarden van het park zijn voor vele omwonenden van groot belang. Wordt het niet een te aangeharkt park waar de vele vogels die nu rond de Buiksloterbreek toeven, straks misschien niet meer zijn? Hoe houd je de verbinding met de omgeving en versterk je de verbinding met het aangrenzende groen? Hoe behouden we sport en spel voor jong en oud? En juist naar die vragen ben ik op zoek. Wat willen omwonenden, wat vinden zij van belang, hoe gaan we dit realiseren met elkaar? Maar ook: hoe gebruiken we elkaars expertise? In de zaal waren heel wat kenners, beroepsmatig en uit persoonlijke interesse, van de vogelstand in het gebied, de infrastructuur van kabels en leidingen in de grond, maar ook hoe je de ecologie zou kunnen versterken et cetera.

De komende weken gaan we verder in gesprek, gaan we de kennis, ideeën en wensen verder ophalen en verwerken tot een mooi plan. Ik vind deze manier van planvorming, door participatie met  bewoners in Noord, de mooiste manier van werken. Dat gaat met passie en soms emotie, die betrokkenheid maakt plannen sterk.

Een oudere meneer had tegen het einde van de avond nog een verzoek. Hij wilde zijn vraag wel meteen stellen, want hij moet van de directie van het Eduard Douwes Dekkerhuis naar bed, zei hij grappend: of er ook een jeu de boules baan kan komen die met een rollator te bereiken is? Dat is participeren in een planproces om Noord weer wat mooier te maken. Ik kan daar oprecht van genieten.

Gepubliceerd op 23-01-2018 - Laatst gewijzigd op 22-11-2018